ERP systém na pronájem movitých věcí. Management, e-shop, fakturace, ....
Tvorba nových stránek pro televizi RTL2 včetně redakčního systému.